Vy över Salsfjället

2022-10-28: Webbkamerasidan omarbetas och är snart tillbaka

[webcam dir="./wp-content/uploads/webcam/800" description="Vy över Salsfjället"]

Salsfjället 23 sept 2022